วันจันทร์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2551

การทำผ้าบาติก

วัสดุ - อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำผ้าบาติก
ประกอบด้วย
1. กรอบไม้
2. พาราฟิน(หรือเรียกว่าเทียนก็ได้)
3. จันติ้ง(สำหรับตักน้ำเทียนเขียนลายลงบนผ้า)
4. โซเดียมซิลิเกต(เป็นน้ำยากันสีตก)
5. ผ้ามัสลิน(หรือผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติ)
6. สีย้อมผ้าบาติก
7. พู่กัน,แปรงขนกระต่าย
8. ภาชนะสำหรับต้ม เช่น หม้อต้มเทียน,หม้อต้มน้ำ,เตาสำหรับต้ม ฯลฯ

ลำดับขั้นตอนการทำผ้าบาติก

1. ขั้นตอนการขึงผ้ากับกรอบไม้
2. ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนลายลงบนผ้า
3. ขั้นตอนนี้เป็นการเขียนเทียนลงบนผ้า
4. ขั้นตอนนี้ลงสีที่ภาพให้สวยงาม
5. ขั้นตอนนี้ทาเคลือบด้วยน้ำยาโซเดียมซิลิเกตเพื่อป้องกันสีตก
6. ขั้นตอนนี้ต้มผ้าให้เทียนละลายออก

7. ผลงานที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ

8. ผลงานอีกชิ้น ที่ทำเส็จแล้วค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น: